Bejárati lépcső

Templomok (katolikus)
„Et tandem tristes caroll nost fata per ignes tota cints tali sto reparata stav 1811.”
43/106