Főtér a 70. évek elején

Templomok (katolikus)
Námestie začiatkom 70.rokov
60/106