Nyitravármegye főszolgabirái - 1896

Turchányi Ödön
4436/5312