Renokov

Priemysel a poľnohospodárstvo
Táto budova stojí na Považskej ulici a za existencie Renokovu tam vyrábali čističky odpadových vôd (ČOV) a strešné rekuperátory. Stojí na ľavo od starej budovy Renokovu. Ten komín v pozadí bol v objekte práčovne.
17/48