Paprikový mlyn

Priemysel a poľnohospodárstvo
Sušenie papriky na vencoch a jej ručné odstopkovanie
26/48