Pérov

Cigánski muzikanti a pérov
pohľad od Komárňanskej ul.
28/44