Námestie začiatkom 70.rokov

Kostoly (katolícky)
Főtér a 70. évek elején
60/106