Hlavné námestie

Kostoly (katolícky)
Farský kostol
63/106