Drobný tovar - BSP

Priemysel a poľnohospodárstvo
BSP - Brigáda socialistickej práce
36/48