Nesvadská ulica - Dom Benczeových

Ulica G. Bethelna
19/34