Hlavné námestie, Hotel Zlatý lev

Hlavné námestie - Zlatý lev
Svätenie zástavy
66/82