Jozef Sztruhár

Každodenný život v meste
Jozef Sztruhár (nar. 1907) - /údajne/ prvý taxikár v Nových Zámkoch
265/286