Lokomotíva Nové Zámky

Šport
Róbert Szurovecz. Pri jeho rodnom dome, ktorý sa nachádzal v areály bývalého Novodevu.
113/117