Novozámocké podzemie

Archeologický výskum
Studňa na Hlavnom námestí
80/91