Povolenie žobrať

Kostoly (katolícky)
Kópia "povolenia žobrať" od tureckého pašu pre novozámockých františkánov z r. 1663
93/106