Kríž kostolnej veže

Kostoly (katolícky)
Kríž kostolnej veže farského kostola
95/106