Pohľad na mesto

M.R.Štefánika a okolie
cca 1947
155/167