Kaplnka sv. Márie

Kaplnky
Na dnešnej Šafárikovej ulici sa nachádza Kaplnka sv. Márie. Postavená bola okolo roku 1700 z príspevkov veriacich. Podľa povesti v roku 1709 slzil tunajší obraz Márie, ktorý sa preto stal v blízkom i ďalekom okolí známy a uctievaný. V krásnej barokovo zdobenej mreži svätyne je vykovaný rok 1780 a nižšie sa nachádza monogram Márie – písmeno M. Okolo Kaplnky panny Márie bol v minulosti starý cintorín, ktorý bol ale v roku 1866 z hygienických dôvodov zrušený. Okolie kaplnky bolo neskôr - začiatkom minulého storočia postupne zastavané, ale tieto obytné domy boli počas II. svetovej vojny bombardovaním z veľkej časti zničené.
14/15