Novozámocký ľudový kroj

Každodenný život v meste
288/295