Novozámocký ľudový kroj

Každodenný život v meste
275/286