Nové Zámky

Hlavné námestie - farský kostol
Hlavné námestie, 01.06.2013
140/141