Ulice - Kapisztóryho (a okolie)

Budovanie socializmu
Nemocnica - výsek z pohľadnice
Budova ÚPSVAR/Okresného úradu
Križovatka 1938-1995
Andor Jaross
Stará nemocnica
Budova Okresného národného výboru z roku 1936
Stará nemocnica
Stará nemocnica
#2188
Výstavba kotolne, asi 1978
ZŠ Mostná - brigáda v rámci akcie Z
Sídlisko Bašty I.
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Mýtny most
#921
Invázia 22.08.1968
ul. SNP a ul. M.R. Štefánika
#737
#643
#595
#593