Každodenný život v meste

#3013
Michal Czuczor
Františkánsky kláštor
The Beams, GATTCH
The Beams, GATTCH
The Beams, GATTCH
Novozámocký skautský oddiel živnostníkov Széchenyi
Novozámocký skaut, foto: Benko
Dr. Vojtech Prenner
Kúria Druga - Zemiansky priechod / Andovská
Dom Jozefa Tótha
Prvé živé vysielanie NZTV
Na dvore u pani Szenczi Babi
Vágovits Gyula 1914 (19r)
Tesla - prvomájový sprievod
Vágovits Károly "Bubula"
Lajos Luzsica s učitelom Aba-Novák Vilmosom
Beneš v Nových Zámkoch
#2774
Nové Zámky
Nové Zámky
Škoda 860 za výkupom tabaku /šofér p.Hoffman ?/
Štúdio ERTÉ
Štúdio ERTÉ