M.R.Štefánika a okolie

#3148
Hotel Tatra/Astra
Deň železničiarov
Korzo koncom 80.rokov
Roh Korza
SINGEROV palác
Na rohu M.R.Štefánika a Tureckej ul.
Korzo
Korzo
Korzo
Bývalá štátna nemocnica na ul. Obrancov mieru
Artézka pri Sokolovni - pohľadnica
Obchodný dom Zámčan
M.R.Štefánika a Podzámska ul. v 80-tych rokoch
Korzo 1989
Kovová plastika na Korze
Pohľadnica - Korzo
Korzo
Nemocnica na Széchényiho ul.
Križovatka 1938-1995
Maškarný ples
Pohľadnica - Neuhäus mühle -Henger és műmalom
Pohľadnica - Érsekújvár; Széchenyi utca
Pohľadnica - Érsekújvár; Széchenyi utca