M.R.Štefánika a okolie

Inzercia - Korona Szálló
Inzercia - Hotel Bláha
Inzercia - Hotel Bláha
Odevný tovar
cca. 50 rokov korza
Socha sv. J.Nepomuckého pri mlyne
Škoda 860 za výkupom tabaku /šofér p.Hoffman ?/
OD Zámčan
ulica M.R.Štefánika
Singerov palác
Singerov palác
#2654
Sokolovňa
ulica M.R.Štefánika
Baťa - Cikta
Dom služby Baťa
Potraviny ALFA I
Úrad nákupu tabaku
Korzo z veže kostola
1. máj
#2188
Hotel Bláha
#2151
#2143