M.R.Štefánika a okolie

ul. SNP a ul. M.R.Štefánika
Cikta
ul. SNP a ul. M.R.Štefánika
Gymnázium
Ulica M.R.Štefánika
Korzo s fontánou
Odpálenie mlyna
Mini-Lesopark pri Sokolovni
Otakar ČIČÁTKA: Žena - Prameň
Kolektív predajne Domáce potreby
Korzo
Hotel Bláha
Korzo
Dom Csaka
#1527
#1420
#1398
#1298
Singerov palác
#1139
Singerov palác
August 1964
Farby, laky a domáce potreby Hybsch
Nové Zámky