M.R.Štefánika a okolie

#2654
Sokolovňa
ulica M.R.Štefánika
Baťa - Cikta
Dom služby Baťa
Potraviny ALFA I
Úrad nákupu tabaku
Korzo z veže kostola
1. máj
#2188
Hotel Bláha
#2151
#2143
ul. SNP a ul. M.R.Štefánika
Cikta
ul. SNP a ul. M.R.Štefánika
Gymnázium
Ulica M.R.Štefánika
Korzo s fontánou
Odpálenie mlyna
Mini-Lesopark pri Sokolovni
Otakar ČIČÁTKA: Žena - Prameň
Kolektív predajne Domáce potreby
Korzo