M.R.Štefánika a okolie

#1013
Tabakáreň
Hotel Bláha
Hotel Bláha
ČSM
#921
#902
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Sporiteľňa
Fogd rozhľadňa
ul. SNP a ul. M.R. Štefánika
Plán odvodňovania
bývalá MŠ na M.R.Štefánika
#737
Panoráma mesta
Hotel Bláha
Hotel Bláha
#643
Štefánikova cesta
#635
Hotel Tatra
ul. M.R.Štefánika
ul. M.R.Štefánika
#544