M.R.Štefánika a okolie

Novomestská ul.
Széchenyi-ho ulica a kaplnka Sv. Anny
ul. M.R.Štefánika
Korzo
#124
ul. M.R.Štefánika
časť ul. M.R.Štefánika
#81
Medzimlynie
Štátna nemocnica na ul. Obrancov mieru
  • 7/7