Rieka Nitra

Rieka Nitra
#1891
Rieka Nitra
#1752
Pohľad na kočišov
Pohľad na most, 30-te roky 20. storočia
#1528
Breh rieky Nitra okolo r.1908
#1014
#1012
#987
#962
Mýtny most
#922
Stará nemocnica
Most do lesoparku Berek
Bezručova ulica
Bezručova ulica
#474
#161
Nitra po zregulovaní, pohľad zo starého mosta
Kúpanie pri Berku
#151
#150