Školy - ostatné

Učňovská škola
Pohľadnica - výrez
Školský výlet na bicykloch do Bajču
Školský výlet na bicykloch do Bajču
Pioniersky sľub
Letný tábor - Segedín
Vysvedčenie
1983/84
ZDŠ Prednádražie
#2970
Stretávka
Stužková - Stredná zdravotnícka škola
Športový deň na dvore učňovky
Sľub pionierov
ZŠ Leninova - 1.A
#2903
#2902
#2882
#2881
Učiteľský spevácky zbor
Učiteľský spevácky zbor
#2871
Pohľadnica r.1937
Škôlka Flenger