Školy - ostatné

ZŠ Gergelya Czuczora s vyuč. jazykom maďarským
Areál Priemstavu
ZŠ na Leninovej ulici
MŠ na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Flengerka VII.A 1964-65 2/2
Flengerka VII.A 1964-65 1/2
Flengerka V.A 1962-63 2/2
Flengerka V.A 1962-63 1/2
#2452
Škola neologickej náboženskej obce
stará škola Flengera s dreveným plotom
#2413
#2407
Šimorka
Šimorka šk.r. 1964-1965
Šimorka šk.r. 1963-1964
Škôlka Jednota - VUNAR
ZDŠ Devínska IV.B 1966-67
ZDŠ Devínska
ZŠ Nábrežná 1983-1984
MŠ Tyršova 1977
Cisárska bašta
MŠ Flengerka
MŠ Flengerka