Školy - ostatné

#1918
Stretávka zo ZDŠ-ky v 1973
#1915
Štátna meštianska škola okolo roku 1928
#1886
ZŠ Mostná - brigáda v rámci akcie Z
Škôlka na ul. Sv. Anny, dnes ul. SNP
Flengerova škola
Škôlka, 30.06.1961
#1647
Nové Zámky, Gymnázium
ZŠ G. Czuczora - telocvičňa
#1630
ZDŠ Devínska - 5.B 1967/68
ZDŠ Devínska - 5.B 1967/68
ZŠ Devínska
ZŠ Nábrežná
MŠ Bitúnková a ZŠ Nábrežná
študentka v školskej uniforme, okolo roku 1944
#1409
#1408
#1342
#1329
ZDŠ Hradná