Školy - ostatné

ZDŠ Hradná
#1270
#1269
Učiteľsky zbor zač.70tich rokov - Leninová
dnes ZŠ s vyuč.jaz. maďarským
#1147
dnes SZŠ
#1078
#1077
#1076
dnes SZŠ
#1049
#1033
#1026
#1024
Pred budovou poľnej nemocnice
Flengerka
#857
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
ZDŠ Devínska
Stredné odborné učilište
SOU, SZŠ, Polícia
škola Michala Flengera
Hlavné námestie, sľub pionierov, ZŠ G.Czuczora