Školy - ostatné

Hlavné námestie, sľub pionierov, ZŠ Devínska
Stredné odborné učilište
Stredná odborná škola
MŠ na Tyršovej ul.
Stredná odborná škola - dopravy a služieb
MŠ na Tyršovej ul. pri Sihoti
Devínska škola
#293
#292
#291
#289
#288
#287
#286
#284
#283
#282
#281
#280
#278
#277
#276
#275
#274