1. máj

1. máj 1946
1. máj 1946, Komárňanská cesta
1. máj 1946, Komárňanská cesta
1. máj 1946, Komárňanská cesta
1. máj 1946
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, ul. M.R.Štefánika
1. máj 1946, Bernolákovo námestie
1. máj 1946
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj
1. máj
1. máj 1986
1. máj 1965
1. máj 1965
1. máj
Tesla - prvomájový sprievod
1. máj
1. máj
1. máj
1. máj
1. máj