Nové Zámky dnes

#2416
#2405
Dvor domu na ulici Medzimlynie
Jazero dôchodcov a reštaurácia Mlyn
Autobusová stanica
Autobusová stanica
Pohľad na mesto z nemocnice
Pohľad na mesto z nemocnice
Pohľad na mesto z vodárenskej veže
Pohľad na mesto z nemocnice
Pohľad na mesto z vodárenskej veže
Pohľad na mesto z nemocnice
Stará nemocnica
Hlavné námestie
Kostol reformovanej cirkvi
Kurczweilovo jazero
#2314
Zúgov
#2276
#2274
#2273
#2192
Korzo
#2186