Pohľadnice

Pohľadnica - Érsekújvár
Pohľadnica - Érsekújvár; Széchenyi utca
Pohľadnica - Érsekújvár. Vasúti állomás
Pohľadnica - Üdvözlet Érsekújvárból
Pohľadnica - Üdvözlet Érsekújvárból, Nyitrahíd
Pohľadnica - Érsekújvári honvéd-huszárlaktanya
Pohľadnica - Érsekújvár
Pohľadnica - Üdvözlet Érsekújvárból; Kossuth Lajos
Pohľadnica - Érsekújvár; Széchenyi utca
Pohľadnica - Érsekújvár Kossuth Lajos tér
Pohľadnica - Érsekújvár
Pohľadnica - Érsekújvár Vasúti fasor
Pohľadnica - Érsekújvár Vasúti fasor
Pohľadnica r.1937
Pohľadnica: Érsekújvár-bőr és lengyár
Stará nemocnica
Národný hotel
Bánhegyi C. J.
Bánhegyi kožiarske závody
Nové Zámky
Pôvodná socha G.Czuczora /rôzne obdobia/
Pohľadnica
Battyáni-ho ulica
#2654