Priemysel a poľnohospodárstvo

v.d. Novodev
Kolektív Fotoateliéru - Dom služieb
Technické služby mesta - skleníky
Technické služby mesta - skleníky
Vodojem
Vodojem
Renokov
Renokov
Hospodárstvo pána Horvátha Lajosa
Pletatex
Novofruct
Agrotechnická služba
Družstevný mlyn
Renokov
#1794
Súkromnik pestujúci papriku, pred vojnou
SLOVLIK
Udvaros Ferenc - Údenárske a konzervové závody
Kisfélsor - Hradná ulica, poľnohospodársky dvor
poľnohospodári r. 1937 (Kisfélsor) Hradná ulica
#1304
#1111
Paprikový mlyn
paprikový mlyn
  • 2/2