Az új harang fehúzása az imaház tornyába, Andódi u

160/4440