Vyťahovanie nového zvona do vežičky na Andovskej u

160/4440