Novodev

Az ipar és a mezőgazdaság
Novodev, Výrobné družstvo, Nitrianska 34, Nové Zámky
33/48