Novodev

Priemysel a poľnohospodárstvo
Novodev, Výrobné družstvo, Nitrianska 34, Nové Zámky
33/48