Csicsátka Ottokár - művei Bécsben

Dobrý pastier, Farský kostol dobrého pastiera, Viedeň 1971 (2)
5230/5312