Otakar Čičátka - diela vo svete

Dobrý pastier, Farský kostol dobrého pastiera, Viedeň 1971 (2)
5232/5245