Hostinec Malá Čaba (asanácia)

Foto: Ondrej Berta
87/4440