Všetky fotografie

Zamestnaci kožolužných závodov r.1939
Zamestnaci kožolužných závodov r.1939
Majozonovo námestie r. 1962
Komárňanská ulica
Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Mlyn bratov Kleinovcov
Mlyn bratov Kleinovcov
Komárňanská ulica
Úrad nákupu tabaku
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Tabakáreň
Rieka Nitra
#4367
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Františkánsky kostol a kláštor
Elektrosvit
Elektrosvit
#4359
Pracovný preukaz
  • 1/172