Všetky fotografie

Komárňanská ulica
Autobusová stanica
Vodný priechod
Letecký záber Nových Zámkov z roku 1972
Zamestnaci kožolužných závodov r.1939
Zamestnaci kožolužných závodov r.1939
Majozonovo námestie r. 1962
Komárňanská ulica
Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Mlyn bratov Kleinovcov
Mlyn bratov Kleinovcov
Komárňanská ulica
Úrad nákupu tabaku
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Tabakáreň
Rieka Nitra
#4367
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Františkánsky kostol a kláštor
  • 1/172