Všetky fotografie

Otakar Čičátka - diela v Štúrove
Otakar Čičátka - diela v Štúrove
Otakar Čičátka - diela v Revúcej
Otakar Čičátka - diela v Revúcej
Otakar Čičátka
Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999
Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999
Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999
Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999
Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999
Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999
Záchrana sochárskeho diela Otakara Čičátku
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
  • 1/222