Požehnanie rušňa v žst. Nové Zámky

Dňa 16.12.1850 prešiel novozámockou stanicou prvý vlak. Vypravili ho z Viedne a cez Bratislavu a Nové Zámky smeroval do Pešti. Cesta trvala 12 hodín. Z tejto príležitosti slúžil omšu na novozámockej stanici ostrihomský arcibiskup János Scitovszky.Je zvláštnosťou, že Nové Zámky neboli križovatkou. V tomto ohľade ich predbehli Palárikovo a Šurany, čo znamenalo, že Novozámčania museli cestovať do Nitry a Zlatých Moraviec cez Palárikovo. Tento stav do určitej miery zapríčinil aj negatívny postoj sedliakov z Bánova na výstavbu železnice. I keď prvý vlak prešiel novozámockou železničnou stanicou už v roku 1850, križovatkou sa Nové Zámky stali až v roku 1900 po vybudovaní trate Nové Zámky – Šurany.
1076/4440