Hlavné námestie (Gottwaldovo) okolo r.1970

Jozef Tóth: V prvej polovici 60. rokov nestál na námestí ešte dokončený Dom odborov. Čiže to musí byť po roku 1967. Táto pohľadnica bola poslaná 8.8.1973. Odhadujem, že pohľadnica mohla byť v predaji už cca 3 roky lebo jej \"kolážové\" prevedenie už bolo adresované v marci 1970. Čiže zachytené obdobie sú skoré začiatky 70. rokov.
1135/4440