ul. J.Kráľa (asanácia)

Ulica J. Kráľa
Foto: Ondrej Berta
6/11