Sklad plynárov

Bernolákovo nám. a okolie
Pohľad od terajšieho vchodu VUNARu. Foto: Ondrej Berta
36/58