AGRUM

Bernolákovo nám. a okolie
kruhové parkovisko - pamiatka na plynáreň
38/58